logo2014

14-15 października 2014

 

Dlaczego Kongres? 

Uczestnicy regionalnego Kongresu Kultury, który odbył się w Radomsku we wrześniu 2013 roku, wystosowali list do Ministra Kultury, który zaczynał się w następujący sposób:

„kultura w małych i średnich miastach ma w sobie ogromny potencjał! Jednak do jego uwolnienia potrzeba zaangażowania wszystkich osób i instytucji istotnych dla rozwoju kultury w polskich miastach. Dlatego też zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o szczególne zainteresowanie rozwojem kultury w małych i średnich miastach oraz o stworzenie systemu wsparcia, który pomoże ich mieszkańcom w wykorzystaniu potencjału swojej kultury”.

Apel ludzi kultury Małych i Średnich Miast został wysłuchany. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w październiku 2014 roku odbędzie się ogólnopolski Kongres Kultury Małych i Średnich Miast. Chcemy wspólnie poszukiwać szans rozwoju polskiej kultury i podnoszenia jakości życia kulturalnego. Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu jest Czytelnictwo. Zapraszamy!

 

PROGRAM