logo2014

14-15 października 2014

W kolejności wystąpień:

Anna Milczanowska - rodowita radomszczanka, animator kultury, pedagog, samorządowiec. Wychowana w tradycyjnej, patriotycznej rodzinie, z której wyniosła wrażliwość na problemy ludzkie. W życiu i pracy kieruje się zasadą solidarności. Od połowy lat dziewięćdziesiątych związana z radomszczańską oświatą, jako nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych i przewodnicząca MKO NSZZ „Solidarność” Powiatu Radomszczańskiego. W latach 2002-2006 była radną miejską z ramienia Forum Samorządowo-Gospodarczego. Od 2006 roku jest prezydentem Radomska. Wspólnie z mężem wychowują czwórkę dzieci, troje studentów: Magdę, Michała i Maćka oraz Martusię.

Krzysztof Dudek - dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego, finansowego i prawa Unii Europejskiej. W latach 1987-1992 był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego NZS na Uniwersytecie Łódzkim, zasiadał we władzach krajowych. Działał również w Pomarańczowej Alternatywie w Łodzi. Po studiach pracował, początkowo w Telewizji Polskiej Oddział w Łodzi, a następnie w kilku spółkach akcyjnych. Po zrobieniu aplikacji prowadził własną praktykę adwokacką. W latach 2006-2010 był Radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego. Zasiadał w Komisjach Kultury Nauki i Sportu oraz Rewizyjnej.Od marca 2007 r. pełni funkcję Dyrektora Narodowego Centrum Kultury. W 2010 r. kierowane przez niego NCK zostało wyróżnione przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego doroczną nagrodą dla najlepszej instytucji kultury.

Bohdan Jung – profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej, kierownik Zakładu Mediów Elektronicznych i Komunikowania w Instytucie Studiów Międzynarodowych oraz kierownik Zakładu Gospodarki Cyfrowej w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Autor ponad 90 publikacji dotyczących m.in. uczestnictwa w kulturze i rekreacji, stylu życia, wzorów konsumpcji, postmodernizmu, społeczeństwa informacyjnego i gospodarki cyfrowej. Członek Rady Nadzorczej towarzystwa naukowego World Leisure Organization. Członek kolegiów redakcyjnych „Leisure Sciences" (USA), „International Leisure Management" (Wielka Brytania) oraz „Leisure Studies" (Wielka Brytania). Wykładał gościnnie w Penn State University i Michigan State University, Rutgers University, George Mason University, Academy of Leisure Sciences (USA), Tilburg University, Breda High School for Tourism, CHN School of Tourism Studies (Holandia), the University of Liverpool, Staffordshire University, Manchester Metropolitan University (Wielka Brytania). Pomysłodawca, koordynator i czynny uczestnik wielu projektów (m.in. PHARE, TEMPUS JEP 3001, TEMPUS JEP 12133, „Internationalising European Studies at the Warsaw School of Economics", "Young people and economic change in Poland", "Paths to Mass Consumption - American and European Experience" (z University of Columbia w USA). Redaktor naukowy polskiego wydania książki Narodziny klasy kreatywnej Richarda Floridy (2010).

prof. dr hab. Joanna Kurczewska - Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Socjolog i historyk idei, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Ośrodku Badań nad Kulturą Antyczną UW. Uczy od lat m.in. w Szkole Nauk Społecznych przy IFIS PAN. Zajmuje się socjologią historyczną, socjologią teoretyczną, historią myśli społecznej, pograniczem socjologii kultury i socjologii polityki. W ramach tych dyscyplin szczególnie interesuje ją szeroko rozumiana problematyka narodowa, (w tym zwłaszcza ideologii narodowych, kultury narodowej i relacji między państwem i narodem) oraz zagadnienia różnych form wspólnotowości, zmiany społecznej i relacji między tradycją a nowoczesnością. Jest m.in. autorką książek: "Technokraci i ich świat społeczny", "Patriotyzm(y) polskich polityków", redaktorką prac zbiorowych, m.in. "Kultura narodowa i polityka" oraz "Oblicza lokalności". Ostatnio prowadzi badania empiryczne i studia teoretyczne nad wyobrażeniami społecznymi i kulturowymi granic i pograniczy, oraz nad zjawiskami dyskryminacji społecznej i narodowej, kultury demokratycznej - lokalnej i regionalnej, wielokulturowości, a także nad rola tradycji i innowacji we współczesnych ideologiach.

Zośka Papużanka, ur.1978, krakowianka, mama dwóch synów, nauczycielka języka polskiego w liceum i gimnazjum. Ukończyła studia teatrologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie kończy pracę nad doktoratem, poświęconym twórczości Federica Garcii Lorki. Jej książka "Szopka", wydana przez Świat Książki w roku 2012, była nominowana do Paszportów "Polityki" i Nagrody Literackiej Nike.

Szymon Kloska - dziennikarz, bloger, ksiązkofil. Pracuje w Instytucie Książki. O literaturze opowiada w telewizji (WOK – Wszystko o Kulturze, Książki na Lato) i radio ( w duecie z Tomaszem Pindlem prowadzącPiątka z literatury w RMF Classic).Pisuje na papierze (kiedyś w Bluszczu i Chimerze obecnie w kwartalniku Ryms i Tygodniku Powszechnym) i w sieci, współprowadząc (także z T. Pindelem) subiektywny blog Poczytane. Jak sam mówi, czyta kilka książek jednocześnie, nie używa zakładek, nie robi notatek, nie uznaje podziałów wewnątrzliterackich. 

Edwin Bendyk - dziennikarz, publicysta, pisarz. Zajmują go przede wszystkim tematy związane z przemianami cywilizacyjnymi. Bada wpływ rozwoju nauki i techniki na kulturę oraz życie społeczne, polityczne i gospodarcze. Szefuje Centrum Badań nad Przyszłością Collegium Civitas. Jest publicystą działu naukowego tygodnika „Polityka”, jego teksty można znaleźć także m.in. w„Res Publice Nowej”, „Przeglądzie Politycznym”, „Krytyce Politycznej”, „Zeszytach Artystycznych”, pismach „Computerworld” i „Networld”. Prowadzi blog „Antymatrix” (bendyk.blog.polityka.pl).

Marek Sztark - animator, Prezes Zarządu Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego Szczecin - EXPO. Urodzony w Dębnie Lubuskim. Od wielu lat mieszka i pracuje w Szczecinie. Ukończył filologię polską. Członek, założyciel Stowarzyszenia Teatr Kana Uniwersytet Szczeciński i były aktor Teatru Kana. Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe łączył z kulturą: pracował w kwartalniku „Między innymi”, kierował Miejskim Ośrodkiem Kultury, był instruktorem i reżyserem teatralnym. Od 1992 r. organizuje Europejski Festiwal Bliźniąt, którego jest dyrektorem. Współtworzył Polskie Towarzystwo Gemeliologiczne, jest redaktorem naczelnym "Gemeliological Review". Współtworzył SZCZECIN-EXPO Biuro Promocji, Akademię Protokołu Dyplomatycznego i Etykiety. Organizator wielu projektów i konferencji m.inn. ANTIKON - Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo. Współtwórca marki produktu regionalnego "Miód drahimski", współautor programu "Otulina drahimska". W latach 2005-2007 był dyrektorem Opery na Zamku w Szczecinie. Obecnie jest Prezesem Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN-EXPO. Jego działalność na rzecz kultury oraz rozwoju społecznego polega na inicjowaniu wielu niekonwencjonalnych przedsięwzięć oraz integracji lokalnych i zawodowych środowisk wokół ważnych społecznie idei. W 1997 otrzymał tytuł Mecenasa Kultury Szczecina. Członek Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Cmentarza.

Małgorzata Piekarska – kieruje Miejską Biblioteką Publiczną w Jaśle, jest bibliotekarzem-trenerem. Od 2001 r. uczestniczy w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, której jest 9-krotną laureatką, a MBP w Jaśle zdobyła 2.miejsce i wyróżnienie w konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa”. Prowadzi szkolenia z zakresu czytelnictwa. Dewiza: czytelnictwo motorem napędowym rozwoju społecznego.

Ewa Zbroja - Narodowe Centrum Kultury. Animatorka kultury, instruktorka i reżyserka teatralna.Wieloletnia dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu i Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. Absolwentka XIII Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP). Obecnie związana z Działem Edukacji Kulturalnej w Narodowym Centrum Kultury. Posiada doświadczenie we współpracy międzyinstytucjonalnej, w organizacji wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i eventowych działań plenerowych oraz realizacji scenicznych. W latach 2010-2012  z ramienia Narodowego Centrum Kultury koordynator pierwszej edycji Programu Dom Kultury+ inicjującej proces zmiany w  domach kultury w Polsce. Odpowiedzialna za realizację cyklu szkoleń z zakresu tworzenia i wdrażania strategii rozwoju domów kultury, monitorowanie procesów zmiany,  tworzenia sieci współpracy między instytucjami kultury, a jednostkami samorządu terytorialnego. Zwolenniczka zawierania partnerstwa  i sieciowania różnorodnych podmiotów na rzecz rozwoju kultury.

Wiesław Bełz – menedżer, dziennikarz-publicysta, organizator imprez konferencyjnych, autor książek, artykułów i filmów. Jeden z założycieli Stowarzyszenia Menedżerów Kultury. Twórca autorskich koncepcji: budowy widowni oraz marketingu szeptanego w społeczności lokalnej. Miłośnik kultury w różnych wymiarach.

Zbigniew Natkański – reżyser, dziennikarz radiowy i telewizyjny. Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Łodzi. Współpracuje m.in. z Wydawnictwem Westa Druk w łodzi, tygodnikiem „Angora", Telewizją Polską, Polskim Radiem Łódź.