logo2014

14-15 października 2014

PROGRAMDzień 1: 14 października 2014 wtorek

miejsce:

Miejski Dom Kultury w Radomsku

ul. Brzeźnicka 5

 

9.00-11.00

Rejestracja, kawa

 

Otwarty pokaz filmów poświęconych Małym i Średnim Miastom (sala kinowa).

 

11.00-12.30

Sesja otwierająca

Intro – pokaz taneczny w wykonaniu młodzieży z MDK Radomsko

Uroczyste otwarcie Kongresu: Sławomir Przybyłowicz (UM Radomsko)

Wykład inauguracyjny - prof. Bohdan Jung (Szkoła Główna Handlowa)

Debata na temat znaczenia samorządów dla sektora kultury i znaczenia kultury dla rozwoju miast
Uczestnicy: Anna Milczanowska (prezydent Radomska), Krzysztof Dudek (dyrektor Narodowego Centrum Kultury), Artur Celiński (Res Publica Nova), Daniel Jacewicz (Teatr Brama).

Moderator: Maciej Frąckowiak (UAM)

Uczestnicy debaty zostaną poproszeni o rozpoczęcie swoich wypowiedzi od słów "Poza promocją i ochroną dziedzictwa, kultura jest ważna dla miasta ponieważ...". Debatę poprzedza krytyczne założenie, że zwyczajowe i najpopularniejsze myślenie o prorozwojowym potencjale kultury tworzone jest z myślą o dużych ośrodkach miejskich, lub obszarach wiejskich, a próba jego odnoszenia do ośrodków mniejszych prowadzi nie tyle do zmniejszania, co powiększania dystansu między dużymi i mniejszymi miastami. Celem debaty jest refleksja nad konsekwencjami tego stanu, przede wszystkim jednak nad specyficzną rolą kultury w rozwoju małych i średnich miast oraz miejscem instytucji samorzadowych we wspieraniu tych działań.

12.30-13.30

Przerwa kawowa

13.30-15.00

Sesja tematyczna 1

Małe i średnie miasta widziane z lotu ptaka

Uczestnicy pierwszej sesji tematycznej zostaną poproszeni o rozpoczęcie swoich wypowiedzi od słów „Małe i średnie miasta widziane z lotu ptaka...”. Celem sesji jest zastanowienie się nad specyfiką małych i średnich miast, która warunkuje sposób prowadzenia działalności kulturalnej. Punktem wyjścia będą statystyki i przegląd stanu badań na temat czytelnictwa i innych form uczestnictwa w kulturze.

Uczestnicy: Piotr Łysoń (Główny Urząd Statystyczny), prof. Joanna Kurczewska (Polska Akademia Nauk), Mariusz Kalaga (Związek Miast Polskich),  Marek Sztark (animator).

Moderator: Tomasz Kukołowicz (Narodowe Centrum Kultury)

15.00-16.00

Przerwa obiadowa

16.00-17.30

Sesja tematyczna 2

Przyszłość Czytelnictwa w wolnej Polsce

Uczestnicy drugiej sesji tematycznej zostaną poproszeni o rozpoczęcie swoich wypowiedzi od słów „Przyszłość czytelnictwa w wolnej Polsce...”. Celem sesji jest refleksja nad przemianami polskiego czytelnictwa i próba sformułowania scenariuszy na przyszłość, uwzględniających rolę jaką w procesie przemian powinny odegrać instytucje państwowe i samorządowe.

Uczestnicy: dr Tomasz Makowski (dyrektor Biblioteki Narodowej), Anna Kosendek (Biblioteka w Radomsku), Zośka Papużanka (pisarka), Szymon Kloska (dziennikarz)

Moderator: Edwin Bendyk (dziennikarz)

19.00

Wydarzenia towarzyszące: mini-bankiet z muzyką na żywo

miejsce: Patio (Al. Armii Krajowej 9, Radomsko)

 

Dzień II: 15 października 2014 środa

 

miejsce:

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku

ul. Narutowicza 4

9.30-11.00

Sesja tematyczna 3

Wspólnymi siłami dla czytelnictwa

Uczestnicy trzeciej sesji tematycznej zostaną poproszeni o rozpoczęcie swoich wypowiedzi od słów „Wspólnymi siłami...”. Celem sesji jest refleksja nad szansami jakie dla rozwoju czytelnictwa dają partnerstwo i partycypacja społeczna. Wspólne czytanie może stać się okazją do poszukiwania własnej historii, tożsamości czy zwyczajnego „bycia razem”. Kiedy i jak się to dzieje – o tym rozmawiać będą zaproszeni goście i publiczność.

Uczestnicy: dr Zina Jarmoszuk (Departament Mecenatu Państwa MKiDN), Anna Milczanowska (prezydent Radomska), Jacek Nowiński (Biblioteka w Elblągu)

Moderator: Zbigniew Natkański (dziennikarz)

Sesje otwarte. Blok 1

Nowe sposoby promocji czytelnictwa – nowi czytelnicy, dyskusja.

Uczestnicy: Barbara M. Morawiec (Lustro Biblioteki), Mariola Talewicz (MBP w Oświęcimiu), Joanna Banasiak (Książnica Płocka), Ula Ziober (Stow. Zielona Grupa), Agnieszka Kozłowska (Fundacja Otwarty Kod Kultury), Barbara Czajka (Woj. Biblioteka Publiczna w Łodzi), Krystyna Michalska (MDK w Radomsku)

KOMENTARZ: zgłaszanie wystąpień do sesji otwartych odbędzie się na etapie rejestracji na Kongres. Tytuły wystąpień zostaną podane w programie Kongresu po zamknięciu rejestracji uczestników.

Moderator: Małgorzata Piekarska (Biblioteka w Jaśle)

Warsztaty 1

Wypracowanie lokalnego modelu rozwoju czytelnictwa, cz. 1.

Prowadzenie: Ewa Zbroja (Narodowe Centrum Kultury)

11.00-11.30

Sprawozdania z sesji otwartych i warsztatów

11.30-12.00

Przerwa kawowa

12.00-13.30

Sesja tematyczna i sesje otwarte

Sesja tematyczna 4

W przestrzeni biblioteki

Uczestnicy czwartej sesji tematycznej zostaną poproszeni o rozpoczęcie swoich wypowiedzi od słów „W przestrzeni biblioteki...”. Celem sesji będzie lepsze poznanie różnorodnych przestrzeni w jakich funkcjonują biblioteki: standardowych i nietypowych (jak budynek starego dworca kolejowego), fizycznych i wirtualnych. Przez pryzmat miejsca spojrzymy na różne funkcje, jakie mogą pełnić biblioteki.

Uczestnicy: Maciej Walczyna (architekt), Bożena Bednarek-Michalska (Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa), Jacek Królikowski (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego).

Moderator: Dorota Koman (poetka)

Sesje otwarte. Blok 2

Diagnoza lokalnych problemów związanych z czytelnictwem.

Uczestnicy: Agata Warywoda i Dorota Woźnica (MBP w Jaśle), Piotr Jurgielewicz (Stowarzyszenie Zielona Grupa), Jarosław Eichstaedt (Muzeum Ziemi Wieluńskiej), Zbyszek Chrząszcz (Fund. „Dla Wolności"), Józef Chwedeorowicz (Fund. Innowacji Społecznno Kulturalnych), Wojciech Kowalski-Mierkiewicz (Stow. Ekspresja), Wiesław Bełz (Śląskie Towarzystwo Marketingowe), Kazimierz Surma (MBP w Bolesławcu)

Moderator: Artur Celiński (Fundacja Res Publica Nowa)

Warsztaty 2

Wypracowanie modelowego lokalnego modelu rozwoju czytelnictwa, cz. 2

Prowadzenie: Ewa Zbroja (Narodowe Centrum Kultury)

13.30-14.30

Przerwa obiadowa

14.30-15.00

Sprawozdania z sesji otwartych

15.00-16.00

Sesja tematyczna 5

Przyszłość mediów lokalnych

Uczestnicy piątej sesji tematycznej zostaną poproszeni o rozpoczęcie swoich wypowiedzi od słów „Przyszłość mediów lokalnych...”. Celem sesji będzie zrozumienie fenomenu mediów lokalnych, których łączny nakład w skali kraju porównywalny jest do nakładu najpopularniejszych tytułów prasy kobiecej. Zrozumienie relacji pomiędzy czytelnictwem i lokalnością będzie bardzo cenne, ponieważ może być punktem oparcia dla działań promocyjnych, które pozwolą odwrócić negatywne trend spadku poziomu czytelnictwa w małych i średnich miastach.

Uczestnicy: Beata Zalot (Tygodnik Podhalański), Jacek Łęski (dziennikarz), Alicja Molenda (Stowarzyszenie Gazet Lokalnych)


Moderator: Jacek Grudzień 

16.00-16.30

Sesja podsumowująca

Wydarzenie towarzyszące
15 października 2014, godz. 14.30


Uroczyste odsłonięcie muralu „Czytanie uczłowiecza" (Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku)
Mini-Festiwal książki dla dzieci (Biblioteka Publiczna w Radomsku)

Dla młodzieży, 15 października 2014, godz. 11.30-13.00
Uwaga! Udział młodzieży po wcześniejszej rejestracji. Wydarzenie otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu (w charakterze obserwatorów).
• Lekcja czytania, prowadzenie: Grzegorz Jankowicz (Tygodnik Powszechny, dyrektor Festiwalu Conrada)


Wystawy, 14-15 października 2014
• Wystawa "Tu Tuwim" prezentująca ilustracje z książki "Tuwim. Wiersze dla dzieci" autorstwa plejady młodych polskich graficzek, m.in. Marty Ignerskiej, Moniki Hanulak, Małgorzaty Gurowskiej
• Wystawa prac z tegorocznego kalendarza artystycznego wydanego przez firmę Gedeon Richter w ramach kampanii „Patrz, jak czytasz. Ilustracje"
• Wystawa grafik autorstwa Andrzeja Pągowskiego do książki Ryszarda Petru na temat genezy kryzysu
Dla dzieci, 14 października 2014, godz. 10.00-13.00
Uwaga! Wymagana wcześniejsza rejestracja.
• Warsztaty prowadzone przez Iwonę Hardej wokół książki "Puszek, Druciak, Zakładka i inne isty"
• Autorski projekt warsztatów typograficznych z Janem Bajtlikiem
• Warsztaty wokół książki "W altanie Aleksandra Gierymskiego" (
• Spotkanie autorskie z Katarzyną Kulik i warsztaty wokół książki „Filcek poznaje Otwock"